Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

30. Kansainvälinen kehitysyhteistyöPDF-versio

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 15 143 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Lisäys käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 261 591 000 +31 655 000 +15 143 000 308 389 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 289 280 000 +1 000 000 - 290 280 000
3. Euroopan kehitysrahasto 57 894 000 - - 57 894 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 61 203 000 - - 61 203 000
5. Humanitaarinen apu 84 000 000 - - 84 000 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 9 826 000 - - 9 826 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 600 000 - - 2 600 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 107 800 000 - - 107 800 000
9. Korkotuki-instrumentti 18 400 000 - - 18 400 000
Yhteensä 892 594 000 +32 655 000 +15 143 000 940 392 000

1) Sisältää 810 000 euroa ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 250 000 euroa ministeriön ja Luxemburgin ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 50 000 euroa ministeriön ja Saksan kehitysyhteistyöviraston (GIZ) yhteistoimintahankkeiden menoja, 200 000 euroa ministeriön ja Alankomaiden ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden menoja, 11 900 000 euroa ministeriön ja Britannian kehityspoliittisen osaston (DFID) yhteistoimintahankkeen menoja sekä 1 000 000 euroa ministeriön ja Itävallan kehitysviraston (ADA) yhteistoimintahankkeen menoja.

Lisäksi momentin myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakaumaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautumiseen (euroa)

    Alkuperäinen
jakauma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
jakauma
           
1. Monenkeskinen kehitysyhteistyö 341 850 000 - +25 230 000 367 080 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 199 946 000 +20 000 000 - 219 946 000
3. Euroopan kehitysrahasto 516 470 000 -20 000 000 -25 230 000 471 240 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 55 495 000 - - 55 495 000
5. Humanitaarinen apu 6 000 000 - - 6 000 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 1 350 000 - - 1 350 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus - - - -
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle 107 800 000 - - 107 800 000
9. Korkotuki-instrumentti 20 000 000 - - 20 000 000
Yhteensä 1 248 911 000 - - 1 248 911 000

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu päästöoikeuksien huutokaupasta kertyneistä tuloista. Tuloja on 3.4.—22.8.2013 kertynyt yhteensä 23 143 000 euroa. Ajalta 1.1.—2.4.2013 kertyneet huutokauppatulot huomioitiin vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Hallitus tavoittelee kehitysyhteistyömäärärahojen BKTL-osuuden kasvua ohjaamalla päästöoikeuksien huutokaupasta kertyvät tulot kehitysyhteistyöhön ja samalla osana Suomen virallista kehitysapua myös ilmastorahoitukseen sitä mukaa kuin niitä kertyy. Kertyneet päästöhuutokauppatulot lisätään tässä lisätalousarvioesityksessä monenkeskiseen kehitysyhteistyöhön käyttösuunnitelmakohtaan 1.

Vuoden 2013 myöntö- ja sopimusvaltuuksia vähennetään kohdasta 3. yhteensä 25 230 000 euroa, joka siirretään kohtaan 1. International Development Associationin, IDAn, IDA17-lisärahoituskierroksen rahoittamiseksi. Muutos ei lisää myöntö- ja sopimusvaltuuksien kokonaismäärää.


2013 IV lisätalousarvio 15 143 000
2013 I lisätalousarvio 32 655 000
2013 talousarvio 892 594 000
2012 tilinpäätös 893 520 000
2011 tilinpäätös 845 923 000

88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu päästöoikeuksien huutokaupasta kertyneistä tuloista. Tuloja on 3.4.—22.8.2013 kertynyt yhteensä 23 143 000 euroa. Ajalta 1.1.—2.4.2013 kertyneet huutokauppatulot huomioitiin vuoden 2013 ensimmäisessä lisätalousarviossa. Hallitus tavoittelee kehitysyhteistyömäärärahojen BKTL-osuuden kasvua ohjaamalla päästöoikeuksien huutokaupasta kertyvät tulot kehitysyhteistyöhön ja samalla osana Suomen virallista kehitysapua myös ilmastorahoitukseen sitä mukaa kuin niitä kertyy.


2013 IV lisätalousarvio 8 000 000
2013 talousarvio 10 000 000
2012 tilinpäätös 14 999 780
2011 tilinpäätös 14 999 950