Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

    Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot - +50 000 - 50 000
03. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 239 000 - - 239 000
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 2 318 000 - - 2 318 000
05. Yhteiset menot 5 176 000 +1 015 000 - 6 191 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 866 000 +125 000 - 991 000
08. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 15 225 000 - +511 000 15 736 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 22 934 000 -4 814 000 -731 000 17 389 000
10. Atalanta-operaation menot 2 576 000 - - 2 576 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 600 000 - - 600 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 12 868 000 +2 535 000 - 15 403 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +1 089 000 - 1 089 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) - - +220 000 220 000
Yhteensä 62 802 000 - - 62 802 000

Selvitysosa:Suomi osallistuu noin viiden henkilön vahvuudella Malin YK-operaatioon (MINUSMA), minkä johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) ja tarkoitukseen varataan 220 000 euroa. Käyttösuunnitelmakohtaan 08. lisätään 511 000 euroa tarkentuneiden palkkausmenojen sekä rotaatioiden vaihdon perehdytysjakson pidentymisestä johtuen. Tarvittavat määrärahat, 731 000 euroa, katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 62 802 000
2012 tilinpäätös 36 699 363
2011 tilinpäätös 40 246 515

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -1 000
2013 talousarvio 17 360 000
2012 tilinpäätös 13 308 014
2011 tilinpäätös 18 145 173