Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 46 200 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinmaksulakiin (1455/2015), oikeusministeriön asetukseen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) sekä lakiin kaupanvahvistajista (573/2009).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 32 406 46 200 46 000
— muut tuotot 105 200 200
Tuotot yhteensä 32 511 46 400 46 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 58 591 65 000 65 000
— osuus yhteiskustannuksista 32 947 30 000 30 000
Kustannukset yhteensä 91 538 95 000 95 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -59 027 -48 600 -48 800
Kustannusvastaavuus, % 36 49 49

2017 talousarvio 46 200 000
2016 talousarvio 46 400 000
2015 tilinpäätös 32 511 257

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 23 227 23 000 23 000
— muut tuotot 1 - -
Tuotot yhteensä 23 228 23 300 23 300
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 19 515 19 100 19 100
— osuus yhteiskustannuksista 10 523 10 900 10 900
Kustannukset yhteensä 30 038 30 000 30 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 810 -6 700 -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77 78 78

2017 talousarvio 23 300 000
2016 talousarvio 23 300 000
2015 tilinpäätös 23 228 001

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 73 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 78 475 71 500 73 000
— muut tuotot 90 - -
Tuotot yhteensä 78 565 71 500 73 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 44 945 45 000 45 000
— osuus yhteiskustannuksista 23 155 23 500 23 500
Kustannukset yhteensä 68 100 68 500 68 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 10 465 3 000 4 500
Kustannusvastaavuus, % 115 104 107

2017 talousarvio 73 000 000
2016 talousarvio 71 500 000
2015 tilinpäätös 78 564 833

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 750 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2016—2017 (1745/2015) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (1148/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2017 talousarvio 2 750 000
2016 talousarvio 2 750 000
2015 tilinpäätös 268 930