Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2017 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 2 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys 17 000 000
Korkotulot 5 000 000
Yhteensä 24 000 000

2017 talousarvio 24 000 000
2016 talousarvio 24 000 000
2015 tilinpäätös 17 770 707

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista

Momentille arvioidaan kertyvän 545 686 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloista 526 286 000 euroa on arpajaislain mukaisia rahapeliyhtiön tuottoja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen ja 19 400 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 545 686 000
2016 II lisätalousarvio 1 140 000
2016 talousarvio 537 403 000
2015 tilinpäätös 541 867 584

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2017 talousarvio 4 000 000
2016 talousarvio 4 000 000
2015 tilinpäätös 23 197 230