Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

Osasto 15

LAINATPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2015—2017

    v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
    1000 € %
 
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 521 467 466 800 452 088 -14 712 -3
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 81 183 68 800 68 300 -500 -1
04. Muiden lainojen lyhennykset 440 284 398 000 383 788 -14 212 -4
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 4 405 769 5 331 502 5 949 133 617 631 12
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 4 405 769 5 331 502 5 949 133 617 631 12
Yhteensä 4 927 236 5 798 302 6 401 221 602 919 10