Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

20. UlosottomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 82 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 83 678 76 800 81 800
— muut tuotot - 200 200
Tuotot yhteensä 83 678 77 000 82 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 32 389 54 000 35 000
— osuus yhteiskustannuksista 38 213 22 000 41 000
Kustannukset yhteensä 70 602 76 000 76 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 13 076 1 000 6 000
Kustannusvastaavuus, % 119 101 108

2023 talousarvio 82 000 000
2022 talousarvio 77 000 000
2021 tilinpäätös 83 678 166