Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              10. Tuomioistuintulot
              20. Ulosottomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

15. Yleisen edunvalvonnan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 30 144 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon myyntisaamisten poistot.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä (477/2016) ja valtioneuvoston asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2021
toteutuma
2022
varsinainen
talousarvio
2023
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 27 713 28 944 30 144
Tuotot yhteensä 27 713 28 944 30 144
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 12 760 14 500 15 500
— osuus yhteiskustannuksista 21 470 21 000 21 200
Kustannukset yhteensä 34 230 35 500 36 700
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 517 -6 556 -6 556
Kustannusvastaavuus, % 81 82 82

2023 talousarvio 30 144 000
2022 talousarvio 28 944 000
2021 tilinpäätös 27 712 741