Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 492 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomen maksuosuudesta Euroopan rauhanrahastoon, mistä 5 000 000 euroa on siirtoa momentilta 24.30.66.

Suomen maksuosuuden perustana on Eurooppa-neuvoston päätös Euroopan rauhanrahaston (European Peace Facility, EPF) perustamisesta. Euroopan rauhanrahasto korvaa aiemman Athena-mekanismin sekä Euroopan kehitysrahaston osana olleen Afrikan rauhanrahaston. Rahasto rahoitetaan jäsenvaltioiden maksuosuuksilla bruttokansantulon (BKTL) jakoperusteen mukaisesti. Suomen vuoden 2021 maksuosuuden arvioidaan olevan 7,4 milj. euroa.


2021 III lisätalousarvio 5 492 000
2021 talousarvio 86 653 000
2020 tilinpäätös 87 632 000
2019 tilinpäätös 76 060 000