Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 3 400 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 ja 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää kehitysyhteistyöhallintoon liittyvien valtion kulutusmenojen, ei kuitenkaan palkkausmenojen, ja kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuus- ja kiinteistömenojen maksamiseen.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Monenkeskinen yhteistyö 240 812 000
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö1) 187 687 000
3. Euroopan kehitysrahasto 62 100 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 65 320 000
5. Humanitaarinen apu 87 000 000
6. Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 4 440 000
7. Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 2 050 000
8. Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 79 850 000
9. Korkotuki-instrumentti 28 400 000
Yhteensä 757 659 000

1) Sisältää ministeriön ja Euroopan komission välisten yhteistoimintahankkeiden menoja yhteensä 1 881 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 8 400 000 euroa on siirtona momentille 28.92.69 Euroopan naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön ulkosuhderahoitusvälineeseen (NDICI) ja 5 000 000 euroa siirtona momentille 24.90.66 Euroopan rauhanrahastoon (EPF) sekä lisäyksenä 10 000 000 euroa Suomen covid-19-rokotelahjoituksiin (COVAX AMC).

Momentin määrärahoista on maksettu hallitusten tekemien linjausten pohjalta kehitysyhteistyöedustustojen turvallisuusmenoja talousarviosta 2015 ja kiinteistömenoja talousarviosta 2016 lähtien. Momentin perusteluja täydennetään vastaamaan paremmin momentilta maksettavia menoja.

Käyttösuunnitelmakohdasta 3. vähennetään 13 400 000 euroa. Nykyisessä EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä (MFF) vuosille 2021—2027 ei enää ole Euroopan kehitysrahastoa (EKR) vaan yksi, yhtenäinen ulkosuhderahoitusväline (NDICI), jonka budjetoinnista vastaa valtiovarainministeriö. Suomella on jäljellä maksatuksia 11. EKR:sta. EU:n vuoden 2021 maksatusennusteiden jälkeen momentille 28.92.69 jää siirrettäväksi 8 400 000 euroa NDICI-maksatuksia varten.

Lisäksi EKR:n alla on ollut Afrikan rauhanrahasto, joka siirtyy osaksi perustettua Euroopan rauhanrahastoa. Afrikan rauhanrahaston osuus 5 000 000 euroa siirretään momentille 24.90.66, jolta maksetaan Suomen osuus Euroopan rauhanrahastoon.

Käyttösuunnitelmakohdasta 2. vähennetään 2 000 000 euroa Finnfundin erityisriskirahoituksen tappioiden korvaamisesta. Vuoden 2021 aikana ei arvioida jouduttavan maksamaan erityisriskirahoituksen tappioita.

Käyttösuunnitelmakohtaan 4. lisätään 10 000  000 euroa Suomen covid-19-rokotelahjoituksia varten. Rokotteiden lahjoittaminen on osa EU:n rokotesolidaarisuutta Team Europe -aloitteen puitteissa. Lisäys kohdennetaan kansainväliselle rokotemekanismi COVAX AMC:lle, joka on sidottu käytettäväksi Suomen hankkimiin rokotteisiin osana EU:n rokotehankintoja. Koska Suomen valtio on sitoutunut maksamaan hankittavat rokotteet joka tapauksessa, järjestelyn kustannusvaikutus valtiolle on neutraali tai lähes neutraali. Vastaava vähennys on tehty momentilla 33.70.20.

Käyttösuunnitelmakohtaan 5. lisätään 2 000 000 euroa kohdennettavaksi etenkin covid-19-pandemian humanitaarisiin vaikutuksiin vastaamiseksi.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
2. Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö -2 000 000
3. Euroopan kehitysrahasto -13 400 000
4. Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö +10 000 000
5. Humanitaarinen apu +2 000 000
Yhteensä -3 400 000

2021 III lisätalousarvio -3 400 000
2021 talousarvio 761 059 000
2020 tilinpäätös 735 536 000
2019 tilinpäätös 583 759 000