Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

I lisätalousarvioesitys 2018PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 172 294 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 109 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 109 000 000
10. Muut verot 65 000 000
03. Autovero, lisäystä 65 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot -1 706 000
05. Eräät liikenteen maksut, vähennystä -1 706 000
12. SEKALAISET TULOT 96 143 000
24. Ulkoministeriön hallinnonala 671 000
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 671 000
26. Sisäministeriön hallinnonala -2 370 000
98. EU:lta saatavat tulot , vähennystä -2 370 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 000 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 2 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 0
25. Metallirahatulot 0
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 1 600 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista, lisäystä 1 600 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 4 242 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 4 242 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 90 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 90 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 21 000 000
01. Korkotulot 7 000 000
05. Korot muista lainoista, lisäystä 7 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 14 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 14 000 000
15. LAINAT 91 395 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 1 436 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä 1 436 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -1 344 605 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -1 344 605 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 380 832 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 45 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 45 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 45 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 4 688 000
01. Hallinto 4 657 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 157 000
25. Terveet tilat 2028 (siirtomääräraha 3 v) 500 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 31 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 31 000
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 15 797 000
01. Ulkoasiainhallinto 7 101 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 001 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 100 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 8 696 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 696 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 575 000
01. Ministeriö ja hallinto 392 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 66 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 46 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä 30 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 2 735 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 123 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 115 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 940 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 557 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 829 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 829 000
30. Syyttäjät 850 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 850 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 1 314 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 314 000
50. Vaalimenot -10 695 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), vähennystä -10 695 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 9 795 000
01. Hallinto -3 504 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 163 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -3 680 000
10. Poliisitoimi 10 761 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 9 225 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 536 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Rajavartiolaitos 1 860 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 860 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 323 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -55 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 378 000
40. Maahanmuutto 355 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 355 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) 0
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v) 0
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 18 027 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 198 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 198 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 16 472 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -3 527 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v), lisäystä 19 999 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 1 357 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 357 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 69 024 000
01. Hallinto 17 858 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 778 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha), lisäystä 16 080 000
10. Verotus ja tulli 3 980 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 892 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 088 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 1 497 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 528 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 533 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 436 000
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 1 156 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 873 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 31 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 252 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 782 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 444 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 338 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 0
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha) 0
70. Valtionhallinnon kehittäminen 9 773 000
01. Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 176 000
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 18 900 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -8 377 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 926 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 7 378 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 7 764 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä 200 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -586 000
90. Kuntien tukeminen 3 600 000
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 600 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 23 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha), lisäystä 23 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 40 892 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 10 444 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 142 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 10 266 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 36 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -300 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus 11 307 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 307 000
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 9 000 000
20. Ammatillinen koulutus 16 042 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 42 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 16 000 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 450 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 84 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 792 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -446 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), lisäystä 7 000
70. Opintotuki 306 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), lisäystä 300 000
80. Taide ja kulttuuri 2 343 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 636 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 23 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 42 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 717 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha), lisäystä 600 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), vähennystä -717 000
96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 13 560 000
01. Hallinto ja tutkimus 774 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 208 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 566 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
20. Maa- ja elintarviketalous 4 857 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 474 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 943 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -2 060 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha) 0
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 500 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Luonnonvaratalous 6 742 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 45 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 283 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 414 000
64. Metsähallitus 40 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 40 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot 1 147 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 147 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 57 471 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 80 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 80 000
10. Liikenneverkko 42 575 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 535 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 540 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 24 500 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut -156 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -156 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 0
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 000 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 000 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 14 708 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 66 000
45. Yleisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja kansallisen uutistoimistotoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 13 142 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut 264 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 264 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 146 805 000
01. Hallinto 62 361 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 189 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 172 000
88. Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 15 000 000
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 46 000 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 44 554 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 228 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 679 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 30 500 000
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha), vähennystä -26 153 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 39 300 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 5 800 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -5 800 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 30 258 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 258 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 29 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 239 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 92 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 147 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 9 208 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 208 000
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
60. Energiapolitiikka 185 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 50 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha), lisäystä 135 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 7 467 000
01. Hallinto 1 701 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -108 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 613 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 196 000
02. Valvonta 1 252 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 75 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 95 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 252 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 800 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 773 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 773 000
25. Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 3 v) 0
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut 3 741 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 741 000
30. Sairausvakuutus 0
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) 0
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 0
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen -1 000 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 836 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 1 392 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 78 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 714 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 600 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 404 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 504 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -100 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 40 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 40 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
Määrärahojen kokonaismäärä 380 832 000