Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikkaPDF-versio

40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 208 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kimolan kanavan kunnostamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 4 200 000 euroa aiheutuu Kimolan kanava -hankkeen arvioitua suuremmista kustannuksista ja 1 008 000 euroa hankkeeseen liittyvistä arvonlisäveromenoista.


2018 I lisätalousarvio 5 208 000
2018 talousarvio 10 000 000
2017 tilinpäätös 16 987 000
2016 tilinpäätös 15 000 000

42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu avustuspäätösten maksatusarvioiden tarkentumisesta.


2018 I lisätalousarvio 4 000 000
2018 talousarvio 12 171 000
2017 tilinpäätös 21 876 457
2016 tilinpäätös 25 149 761