Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. HallintoPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 189 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 234 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio 189 000
2018 talousarvio 32 685 000
2017 tilinpäätös 34 453 000
2016 tilinpäätös 33 559 000

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 172 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 342 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 170 000 euroa siirtona momentille 32.20.06 Work in Finland -sivuston päivittämiseen.


2018 I lisätalousarvio 1 172 000
2018 talousarvio 169 255 000
2017 tilinpäätös 172 030 000
2016 tilinpäätös 193 011 672

88. Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää VTT Oy:n oman pääoman korottamiseen käytettäväksi teknologian siirtorahastoon tehtävän sijoitussitoumuksen maksamiseen. Valtion osallistuminen edellyttää, että Euroopan investointirahasto sijoittaa rahastoon vähintään 50 % ja että kaikki toimijat sijoittavat rahastoon samoilla ehdoilla. Pääoma palautetaan valtiolle rahaston purkamisen jälkeen. Mikäli rahaston pääoma menetetään osittain tai kokonaan, VTT ei ole velvollinen maksamaan pääomaa takaisin valtiolle tältä osin.

Selvitysosa:Perustettava teknologian siirtorahasto edistää VTT:llä, suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa kehitetyn teknologian siirtoa ja kaupallistamista sekä tutkimus- ja tiedelähtöisten yritysten syntymistä Suomeen. Rahoitusta voidaan kohdentaa myös alkavien yritysten pääomasijoituskelpoisuuden vahvistamiseen.

Uutta rahastoa hallinnoi yksityinen hallinnointiyhtiö ja sen tavoitteena on tehdä 25 sijoitusta varhaisen vaiheen kansainvälistä kasvua hakeviin tutkimuslähtöisiin yrityksiin seuraavan viiden vuoden aikana.


2018 I lisätalousarvio 15 000 000
2016 tilinpäätös 4 182 358

89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 46 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Selvitysosa:Valtio omistaa kokonaan Suomen Malmijalostus Oy:n, joka on aiemmin toiminut nimellä Terrafame Group Oy. Yhtiön tehtävänä on toimia vähemmistö- tai enemmistöomistajana kaivos- ja akkuklusterin yhtiöissä, joten Terrafame Group Oy:n toimintamandaattia laajennetaan Terrafame Oy:n omistamisesta ja muista Terrafame Oy:hyn liittyvistä tehtävistä kattamaan laajemmin omistus- ja kehitystehtävät kaivos- ja akkuklusteriin liittyen.

Toimintamandaatiltaan laajennettuun yhtiöön on tarkoitus keskittää valtion omistukset kaivos- ja akkuklusterissa toimivissa yhtiöissä. Alkuvaiheessa yhtiön omistukseen olisi tarkoitus siirtää kolme Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitussalkussa olevaa yhtiötä ja sitä pääomitettaisiin 46 000 000 eurolla käytettäväksi näiden ja uusien kaivos- ja akkuklusterin yhtiöiden pääomittamiseen ja tähän toimintaan liittyviin kuluihin. Vastaavasti tuloutettaisiin valtiolle vuoden 2012 ensimmäisessä lisätalousarviossa Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle myönnetyn kaivosrahoitusohjelman sijoittamattomat 16 000 000 euron varat sekä peruutettaisiin aiemmin vuoden 2016 talousarviossa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n pääomitukseen budjetoitu 30 000 000 euron määräraha.


2018 I lisätalousarvio 46 000 000
2017 tilinpäätös 100 000 000
2016 tilinpäätös 182 500 000