Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

Huvudtitel 28

FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:

Uppgifter som överförs till Befolkningsregistercentralen

Till Befolkningsregistercentralen överförs från finansministeriet uppgifter i anslutning till verkställighet och planering av interoperabilitet, helhetsarkitektur, informationssäkerhet samt styrning av informationsförvaltningsprojekt när det gäller informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen samt utveckling och utbildning. Från Statskontoret överförs Medborgarrådgivningen till Befolkningsregistercentralen. Avsikten är att uppgifterna ska ges till Befolkningsregistercentralen genom en förordning av statsrådet som träder i kraft den 1 januari 2018.