Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

60. EnergiapolitiikkaPDF-versio

42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio 125 000
2018 tilinpäätös 9 591
2017 tilinpäätös 845 857

44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 36 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tuotantomäärän kasvusta.


2019 IV lisätalousarvio 36 100 000
2019 talousarvio 214 500 000
2018 tilinpäätös 249 808 985
2017 tilinpäätös 225 791 255