Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

    v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 1 439 2 875 2 875 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 199 199 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 1 114 2 550 2 550 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 14 963 10 600 10 854 254 2
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 175 7 500 7 754 254 3
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 600 600 600 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 188 2 500 2 500 0
(75.) Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 5 000 0
Yhteensä 16 402 13 475 13 729 254 2
  Henkilötyövuodet 68,5 70,0 69,0