Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

    v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 387 21 783 21 639 -144 -1
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 387 21 783 21 639 -144 -1
10. Eduskunnan kanslia 123 674 110 873 128 542 17 669 16
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 55 785 52 382 54 034 1 652 3
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 9 133 4 937 6 893 1 956 40
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 12 756 15 000 15 500 500 3
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 4 164 2 790 -1 374 -33
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 2 390 5 325 2 935 123
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 42 000 32 000 44 000 12 000 38
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 051 6 494 6 201 -293 -5
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 051 6 494 6 201 -293 -5
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 584 3 608 3 608 0
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 383 3 413 3 398 -15 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 201 195 210 15 8
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 939 16 035 15 915 -120 -1
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 307 15 460 15 325 -135 -1
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 632 575 590 15 3
90. Eduskunnan muut menot 4 001 4 083 4 083 0
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 001 4 083 4 083 0
Yhteensä 174 637 162 876 179 988 17 112 11