Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 336 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2015 lopussa 99 472 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,53 %. Vuonna 2017 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena -0,20 % korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja 0,80 % korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 1 365
Muut obligaatiolainat -16
Muut joukkovelkakirjalainat -6
Velkasitoumuslainat -6
Velkakirjalainat ja muut lainat -1
Yhteensä 1 336

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -200 000
Yhteensä -200 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 1 336 000 000
2016 II lisätalousarvio -56 000 000
2016 talousarvio 1 536 000 000
2015 tilinpäätös 1 523 591 805