Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri

Talousarvioesitys 2018

40. Korkeakouluopetus ja tutkimusPDF-versio

Valtuus

Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin ja Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2018 hyväksyä sitoumuksia 343 335 000 euron arvosta.

Selvitysosa:Valtuuden 7 000 euroa lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista. Vastaava määrärahan lisäys on huomioitu momentilla 29.40.51.

01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 84 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 84 000
2018 talousarvio 11 605 000
2017 tilinpäätös 12 081 000
2016 tilinpäätös 12 821 000

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 792 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 117 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 675 000 euroa asiakirjallisen aineiston massadigitoinnin pilotoinnista ja käynnistämisen valmistelusta. Massadigitointi on valtioneuvoston periaatepäätöksen 21.6.2017 toteuttamista asiakirjallisen aineiston digitoinnista ja arkistoinnista vain sähköisenä.


2018 I lisätalousarvio 792 000
2018 talousarvio 17 031 000
2017 tilinpäätös 17 960 000
2016 tilinpäätös 18 045 000

03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 5 000
2018 talousarvio 1 113 000
2017 tilinpäätös 1 145 000
2016 tilinpäätös 1 260 000

04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 8 000
2018 talousarvio 1 648 000
2017 tilinpäätös 1 681 000
2016 tilinpäätös 1 733 000

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 446 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 18 100 000 euroa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamisesta sekä digipedagogisen täydennyskoulutusohjelman toteuttamisesta ja kunnille täydennyskoulutuksen hankinnasta sekä opetushenkilöstön erikoistumiskoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen ja enintään 18 300 000 euroa ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien korkeakoulututkintoihin johtavien tai korkeakoulututkintojen osista koostuvien opintojen toteuttamisesta, yliopistojen verkostomaisen yhteistyön edistämisestä sekä Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyön toimintamallin kehittämisestä Lounais-Suomessa aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 446 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 korkeakoulu- ja tiedepolitiikan asiantuntijoista aiheutuviin menoihin, 10 000 000 euroa siirtona momentille 29.01.02 osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen uusi peruskoulu -ohjelman toteuttamiseen ja lisäyksenä 10 000 000 euroa ICT-alan ja muiden työvoimapula-alojen osaajien korkeakoulututkintoihin johtavien tai korkeakoulututkintojen osista koostuvien opintojen toteuttamisesta työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perustaa yhdessä ulkoministeriön kanssa Team Finland Knowledge -verkoston seitsemään asemapaikkaan vuosien 2018—2019 aikana.


2018 I lisätalousarvio -446 000
2018 talousarvio 142 821 000
2017 tilinpäätös 110 981 000
2016 tilinpäätös 55 712 700

51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 7 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 7 000
2018 talousarvio 276 665 000
2017 tilinpäätös 221 609 869
2016 tilinpäätös 227 586 816