Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri

Talousarvioesitys 2018

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 192 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 50 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio 142 000
2018 talousarvio 17 672 000
2017 tilinpäätös 19 674 000
2016 tilinpäätös 19 731 000

02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 266 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös 10 000 000 euroa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen sisältyvän peruskoulufoorumin tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanon tukemiseen eri tasoilla ja 80 000 euroa Euroguidance-toiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäyksestä 186 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 80 000 euroa siirrosta momentilta 32.30.01 Euroguidance-toimintaan ja 10 000 000 euroa siirrosta momentilta 29.40.20 osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen uusi peruskoulu -ohjelman toteuttamiseen.


2018 I lisätalousarvio 10 266 000
2018 talousarvio 58 458 000
2017 tilinpäätös 60 205 000
2016 tilinpäätös 59 793 030

03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 36 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 655 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 3 834 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 36 000
2018 talousarvio 7 453 000
2017 tilinpäätös 6 972 000
2016 tilinpäätös 6 345 270

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisen talviurheilun teemavuoden 2019 toteuttamisesta aiheutuviin menoihin ja avustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomen ja Kiinan välisen talviurheilun teemavuoden toimenpiteiden toteuttamisesta ja koordinoimisesta.


2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 3 058 000
2017 tilinpäätös 3 058 000
2016 tilinpäätös 3 543 000

53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 300 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 29.70.55 ja aiheutuu opintotukioikeuden laajentamisesta oppivelvollisuusiän ylittäneisiin opiskelijoihin.


2018 I lisätalousarvio -300 000
2018 talousarvio 8 090 000
2017 tilinpäätös 8 090 000
2016 tilinpäätös 2 190 000