Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
       60. Skogsbruk
       72. Livsmedelsverket
       90. Förvaltning
            25. Veterinärvård

Statsbudgeten 2005

90. FörvaltningPDF-versio

21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 764 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 264 000 euro av övergången till ett nytt lönesystem och 500 000 euro av utgifter av engångsnatur som hänför sig till inrättandet av Livsmedelssäkherhetsverket som inleder sin verksamhet den 1 maj 2006. Inrättandet av Livsmedelssäkerhetsverket är en omfattande helhet och det skede då verket inrättas föranleder omfattande utgifter av engångsnatur som är större än beräknat och som är nödvändiga i syfte att säkerställa en störningsfri inledning och trygga verkets verksamhetsbetingelser.


2005 II tilläggsb. 764 000
2005 I tilläggsb. 445 000
2005 budget 36 040 000
2004 bokslut 35 681 000
2003 bokslut 34 468 000

25. Veterinärvård (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg av 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av åtgärder för utrotning av djursjukdomar för vilka ersättning betalas enligt lagen om djursjukdomar (55/1980).


2005 II tilläggsb. 700 000
2005 budget 1 580 000
2004 bokslut 2 248 346
2003 bokslut 1 624 115