Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

01. Osuus Suomen Pankin voitostaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

Selvitysosa:Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan osa pankin voitosta siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin lain mukaan päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua. Valtiolle tuloutettava osuus sisältää 27 milj. euroa Kreikan valtionvelkakirjoista saatavia tuottoja. Nämä sijoitukset on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelman puitteissa. Vastaava meno on budjetoitu momentille 28.01.69.

  2011 2012 2013 2014
         
Suomen Pankin voiton tuloutus, milj. euroa 195 185 227 180
Osuus edellisen vuoden voitosta, % 69 73 67 75

2015 talousarvio 150 000 000
2014 I lisätalousarvio 30 000 000
2014 talousarvio 150 000 000
2013 tilinpäätös 227 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 9/2015 vp (17.6.2015)

Momentilta vähennetään 12 500 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu eduskunnan pankkivaltuuston päätöksestä tulouttaa Suomen Pankin voitosta valtiolle 137,5 milj. euroa vuoden 2014 tuloksen perusteella. Tilikauden 2014 tulos oli 150 milj. euroa, jolloin valtiolle tuloutettava osuus on noin 92 % koko voitosta. Suomen Pankista annetun lain (214/1998) mukaan voitosta käytetään puolet Suomen Pankin vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pankkivaltuusto voi kuitenkin päättää voiton käyttämisestä toisin, jos se pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi on perusteltua.


2015 II lisätalousarvio -12 500 000
2015 talousarvio 150 000 000
2014 tilinpäätös 180 000 000
2013 tilinpäätös 227 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2015 vp (30.6.2015)

Momentilta vähennetään 12 500 000 euroa.