Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center), Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin perustelujen täydennys mahdollistaa sen, että määrärahaa saa käyttää myös kansallisten jäsenmaksujen maksamiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 16 515 000
2020 tilinpäätös 16 821 000
2019 tilinpäätös 16 012 000