Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

40. InvandringPDF-versio

22. Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att utgiftsbehoven ökat.


2017 I tilläggsb. 3 000 000
2017 budget 5 800 000

63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 14 900 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Tillägget föranleds av att antalet personer som omfattas av mottagningsverksamheten är större än väntat.

Migrationsverket har uppskattat att mottagningsverksamheten år 2017 omfattar i genomsnitt 14 700 personer. Antalet har minskat långsammare än väntat på grund av tiderna för handläggning av besvär och utmaningarna i fråga om placering i kommunerna.


2017 I tilläggsb. 14 900 000
2017 budget 37 000 000
2016 bokslut 77 618 884
2015 bokslut 28 023 690