Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 3 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 60 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för utgifter för statsrådets gemensamma plattform för webbpublicering och som tillägg 57 000 euro för uppgifter i anslutning till kompetensutveckling när det gäller motverkande av hybridhot.


2017 I tilläggsb. -3 000
2017 budget 13 632 000
2016 bokslut 14 647 000
2015 bokslut 16 218 000

24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till betalning av Finlands åtaganden som hänför sig till fonderna under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen 2007—2013 och som följer av artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, artiklarna 45 och 46 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG, artiklarna 47 och 48 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG samt artiklarna 43 och 44 (finansiella korrigeringar) i rådets beslut nr 435/2007/EG samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt, förutsatt att finansiella korrigeringar inte kan hänföras till den nationella finansieringen.

Förklaring:Tillägget föranleds av eventuella förpliktelser som följer av finansiella korrigeringar enligt beslut av Europeiska kommissionen.


2017 I tilläggsb. 115 000
2017 budget 32 224 000
2016 bokslut 47 260 000
2015 bokslut 14 288 000