Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 386 250 000 euroa.

Jakamattomat voittovarat kohdennetaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tuloista 384 250 000 euroa on arpajaislain mukaisia Veikkaus Oy:n tuottoja ja 2 000 000 euroa rahapelitoiminnan jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos ja arpajaisveron alentaminen vuodelle 2023.


2023 talousarvio 386 250 000
2022 talousarvio 369 969 000
2021 tilinpäätös 376 633 712