Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 33 300 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vuonna 2023 maksettujen takausvastuiden lyhennykset 4 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys 26 000 000
Korkotulot 3 300 000
Yhteensä 33 300 000

2023 talousarvio 33 300 000
2022 talousarvio 28 000 000
2021 tilinpäätös 31 065 694

88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista

Momentille arvioidaan kertyvän 386 250 000 euroa.

Jakamattomat voittovarat kohdennetaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tuloista 384 250 000 euroa on arpajaislain mukaisia Veikkaus Oy:n tuottoja ja 2 000 000 euroa rahapelitoiminnan jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.

Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon Veikkaus Oy:n tuottoennusteen muutos ja arpajaisveron alentaminen vuodelle 2023.


2023 talousarvio 386 250 000
2022 talousarvio 369 969 000
2021 tilinpäätös 376 633 712

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2023 talousarvio 4 000 000
2022 talousarvio 71 000 000
2021 tilinpäätös 16 102 199