Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 999 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 1 000 000 euroa digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamisen tukiohjelmaan (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäys ja momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa, jolla varaudutaan maksamaan EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelmasta (RRF) pilarin 2 digitalisen infrastruktuurin datatalouden ja digitalisaation vauhdittamiseksi huoneistotietojärjestelmän toisen vaiheen menoja, millä osaltaan toteutetaan EU:n Suomelle antamia maakohtaisia suosituksia positiivisen luottotietorekisterin rakentamisesta.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 999 000
2021 talousarvio 45 063 000
2020 tilinpäätös 45 796 000
2019 tilinpäätös 43 280 000