Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty laissa tasavallan presidentin kansliasta (100/2012). Tasavallan presidentin kanslian toiminta ja tavoitteet määräytyvät perustuslaissa ja muissa laeissa säädettyjen tasavallan presidentin tehtävien ja tasavallan presidentin itsensä asettamien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslian tavoite on hiilijalanjäljen pienentäminen kolmannekseen vuoteen 2024 mennessä, lähtötasona vuosi 2016. Sen saavuttamiseksi kanslia mm. käyttää mahdollisimman kattavasti uusiutuvaa energiaa hallinnoimissaan rakennuksissa sekä vähentää matkustamisesta aiheutuvia hiilipäästöjä. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään edelleen uusiutuvan energian osuutta.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2019—2021

    v. 2019
tilinpäätös
1000 €
v. 2020
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2021
esitys
1000 €
 
Muutos 2020—2021
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 126 126 126 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 16 522 15 998 18 635 2 637 16
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 353 8 448 8 585 137 2
02. Entisten tasavallan presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 315 500 500 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 920 2 550 2 550 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 934 2 000 2 000 0
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 5 v) 6 000 2 500 5 000 2 500 100
Yhteensä 16 648 16 124 18 761 2 637 16
  Henkilötyövuodet 65,8 67,0 69,0