Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2023

90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotostaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 361 750 000 euroa.

Jakamattomat voittovarat budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 18 §:n mukaisia tuottoja. Tuloarviosta 311 750 000 euroa on Veikkauksen vuoden 2023 arvioitua tilitystä ja 50 000 000 euroa on ns. jakamattoman purkua. Tuottoa käytetään momentilta 33.90.50 yhteensä 309 250 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 37 600 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 12 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Momentilta 33.01.01 katetaan 2 900 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja.


2023 talousarvio 361 750 000
2022 talousarvio 356 028 000
2021 tilinpäätös 415 800 000