Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Hallinnonalan virastojen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tuloarvioon sisältyy liikenteenohjausyhtiön (Fintraffic Oy) Väylävirastolta lunastamasta omaisuudesta saatavat tulot. Lisäksi tuloina huomioidaan muiden osapuolten osuudet yhdessä valtion kanssa rahoitettavista väylähankkeista. Tuloarvioon sisältyvät myös lipputulot, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.

Liikenteenohjausyhtiön (Fintraffic Oy) Väylävirastolta lunastamasta omaisuudesta saatavien tulojen arvioidaan olevan 2 milj. euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa.


2023 talousarvio 3 500 000
2022 II lisätalousarvio 6 244 000
2022 talousarvio 7 750 000
2021 tilinpäätös 35 253 093

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.


2023 talousarvio 850 000
2022 talousarvio 850 000
2021 tilinpäätös 5 037 035