Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 35 847 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) muuttamisesta. Esityksellä luotaisiin uusi saamelaiskäräjävaalien oikaisulautakunta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit 2019; valmistelumenot 15 640
Europarlamenttivaalit 2019; valmistelumenot 15 290
Vaalitietojärjestelmämenot 3 752
Kehittämishankkeet 100
Saamelaiskäräjävaalit 2019; valmistelumenot 400
Saamelaiskäräjävaalit; oikaisulautakunnan menot 100
Omakustannusperiaate; Senaatin vuokrat 3
Muut vaalimenot 562
Yhteensä 35 847

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit 2019, valmistelumenot 15 340
Europarlamenttivaalit 2019, valmistelumenot 15 290
Kehittämishankkeet -210
Maakuntavaalit 2018, varautuminen (v. 2018 rahoitus) -15 900
Muut vaalimenot -40
Presidentinvaali 2018 (v. 2018 rahoitus), valmistelu- ja kehittämismenot -23 810
Saamelaiskäräjävaalit 2019, oikaisulautakunnan menot 100
Saamelaiskäräjävaalit 2019, valmistelumenot 200
Vaalitietojärjestelmämenot -233
Yhteensä -9 263

2019 talousarvio 35 847 000
2018 I lisätalousarvio -10 695 000
2018 talousarvio 45 110 000
2017 tilinpäätös 9 696 360