Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2018 (RP 106/2017 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2018.

Helsingfors den 16 november 2017

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo