Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot

Talousarvioesitys HE 29/2019 vp (7.10.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 176 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella, pääomanpalautuksina sekä valtion osakkeiden myyntituloina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.


2020 talousarvio 2 176 400 000
2019 I lisätalousarvio -110 000 000
2019 talousarvio 1 933 000 000
2018 tilinpäätös 2 548 683 963

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2019 vp (20.12.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 176 400 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 43/2020 vp (9.4.2020)

Momentilta vähennetään 1 126 400 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että pörssikurssien voimakkaan laskun vuoksi vallitsevassa markkinatilanteessa osakemyynneistä ei ennakoida kertyvän tuloja.


2020 II lisätalousarvio -1 126 400 000
2020 talousarvio 2 176 400 000
2019 tilinpäätös 1 515 173 652
2018 tilinpäätös 2 548 683 963

 

Eduskunnan kirjelmä EK 22/2020 vp (24.4.2020)

Momentilta vähennetään 1 126 400 000 euroa.