Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2024

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2024

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås,

att riksdagen fattar beslut om att godkänna den bifogade propositionen om en tilläggsbudget för 2024.

Helsingfors den 21 mars 2024

Statsminister

PETTERI ORPO

Finansminister Riikka Purra