Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2023

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2023 (RP 154/2022 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2023.

Helsingfors den 17 november 2022

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Annika Saarikko