Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2022

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2022 (RP 146/2021 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2022.

Helsingfors den 18 november 2021

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Annika Saarikko