Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2021

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2021 (RP 146/2020 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2021.

Helsingfors den 19 november 2020

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Matti Vanhanen