Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2020

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN SJUNDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2020

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en sjunde tilläggsbudget för 2020.

Helsingfors den 29 oktober 2020

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Matti Vanhanen