Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2020

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2020 (RP 43/2020 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2020.

Helsingfors den 17 april 2020

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Katri Kulmuni