Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2020 (RP 43/2020 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2020

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN ANDRA TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2020 (RP 43/2020 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2020.

Helsingfors den 17 april 2020

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Katri Kulmuni