Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2019

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2019 (RP 123/2018 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2019.

Helsingfors den 15 november 2018

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Petteri Orpo