Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2016

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2016 (RP 30/2015 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2016.

Helsingfors den 19 november 2015

Statsminister

JUHA SIPILÄ

Finansminister Alexander Stubb