Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2016

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tilläggsbudget för 2016.

Helsingfors den 18 februari 2016

Statsministerns ställföreträdare, utrikesminister

TIMO SOINI

Finansminister Alexander Stubb