Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2015

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 131/2014 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2015.

Helsingfors den 20 november 2014

Statsministers ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Avdelningschef, budgetchef Hannu Mäkinen