Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2015

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2015.

Helsingfors den 29 oktober 2015

Vid förhinder för statsministern, familje- och omsorgsminister

JUHA REHULA

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka