Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2015

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FJÄRDE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2015.

Helsingfors den 29 oktober 2015

Vid förhinder för statsministern, familje- och omsorgsminister

JUHA REHULA

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka