Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2015

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2015 (RP 362/2014 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en tilläggsbudget för 2015.

Helsingfors den 24 februari 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Budgetråd, biträdande budgetchef Juha Majanen