Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2015

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en tilläggsbudget för 2015.

Helsingfors den 12 februari 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister

ANTTI RINNE

Budgetråd, biträdande budgetchef Juha Majanen