Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2014

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2014.

Helsingfors den 13 november 2014

Statsminister

ALEXANDER STUBB

Finansminister Antti Rinne