Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2014

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV DEN TREDJE TILLÄGGSBUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2014 (RP 207/2014 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2014.

Helsingfors den 13 november 2014

Statsminister

ALEXANDER STUBB

Finansminister Antti Rinne