Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2012

Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2012

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade förslag till statsbudget för 2012.

Helsingfors den 5 oktober 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jutta Urpilainen