Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2011.

Helsingfors den 14 oktober 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jutta Urpilainen