Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2011 (RP 38/2011 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om komplettering av regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2011.

Helsingfors den 14 oktober 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jutta Urpilainen