Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2011

Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2011

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en tilläggsbudget för 2011.

Helsingfors den 4 februari 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Jyrki Katainen